تبریز- مابین خیابان ابوریحان و قطران – خیابان ۱۷ شهریور قدیم- پلاک ۱۱
زنبیل خرید